A szemelyes adatok vedelmerol szolo unios iranyelv

Az EU Atex direktíva meghatározza azokat az alapvető követelményeket, amelyeket a potenciálisan robbanásveszélyes területeken való alkalmazásra szánt valamennyi termék kíván elérni. A kapcsolódó normák funkcionálisan meghatározzák a konkrét követelményeket. Az egyik tagállamban végrehajtott belső szabályozások részeként olyan követelményeket határoznak meg, amelyeket nem az irányelv, sem a belső szabvány nem határoz meg. A belső szabályozások nem lehetnek összeegyeztethetetlenek az irányelv rendelkezéseivel, és nem léphetnek az irányelv által előírt követelmények szigorításába.

Az Atex-irányelv a karbantartás során rögzítésre került annak érdekében, hogy minimálisra csökkentsék az olyan termékek kockázatát, amelyek olyan területeken használhatók, ahol robbanásveszélyes légkör élhet.A gyártó nagy felelősséggel tartozik annak eldöntéséért, hogy egy adott termék az atex-szabályokkal való egyetértés értékelésének és az adott terméknek a szabályokhoz való hozzáigazításának függvénye-e.Az Atex jóváhagyása a robbanásveszélyes környezetben lévő termékek sikerességében kívánatos. A veszélyzóna az utolsó mező, ahol olyan anyagokat kapnak, használnak vagy tárolnak, amelyek levegővel kombinálva robbanékony keverékeket képezhetnek. Különösen az ilyen anyagok családja: folyadékok, gázok, porok és gyúlékony szálak. Ezek lehetnek például benzinek, alkoholok, hidrogén, acetilén, szénpor, fapor, cinkpor.Robbanás történik, amikor a hatékony gyújtóforrásból származó energia nagy része robbanásveszélyes légkört ér el. A tűz megkezdése után robbanásba lép, ami nagy kockázatot jelent a létezésre és az emberi egészségre.