Az aruk es az emberek szabad mozgasa az eu ban

Az Európai Közösség alapvető feltevései

Pontos válasz a tesztre "mi a CE tanúsítvány?" az Európai Unió alapjául szolgáló alapfeltevések megoldásához kapcsolódik. Kimutatták, hogy a hatás lényege három elv: az áruk, a nők és a tőke szabad mozgása. A fenti elvek megteremtése érdekében az EU-tagállamok úgy döntöttek, hogy megszüntetik a Közösségen belüli kereskedelem minden nehézségét, továbbá közös politikát hoztak létre a bíróságon kívüli partnerek számára. Ennek köszönhetően a közösségi értékesítés egy olyan terület volt, amely az egyik ország erejéhez hasonló lakás volt. Elnyerte az egységes piac vagy a közös piac meghatározását.

Közös európai piac és az áruk beszerzése

Az országok közötti kereskedelem egyik legszélesebb nehézsége a márka- és termékbiztonságra vonatkozó nemzeti követelmények. Minden országban különböző minták és normák voltak érvényben, amelyek jelentősen különböztek más országok között. A termelőnek, aki a saját országaiban saját anyagokat akart eladni, minden alkalommal meg kellett felelnie személyes követelményeinek. A kereskedelem akadályainak felszámolása érdekében szükség volt a különbségek eltörlésére. Az áruk beszerzésével kapcsolatos szabványokat nem lehetett eltörölni. Ezért ugyanezt a megoldást védte az értékek egységesítése az egész közösség területén, melynek köszönhetően a kereskedelemcsere az egyetlen követelménynek volt kitéve.

Az első szakaszban megpróbálták szabályozni az uniós rendeleteket a gyümölcsök és a termékek bizonyos kategóriáival kapcsolatban. A gondosságtól a bonyolultság jelentős szintjéig és az időigényes folyamatok mentesültek ebből a megközelítésből.

A megoldás az volt, hogy egyszerűsített megoldást hozzunk létre a technikai harmonizációhoz. Meghatározták az egyes termékcsoportokra vonatkozó alapvető biztonsági követelményeket, amelyeket még a termék vagy termék egyszerű európai piacon történő üzembe helyezése előtt is teljesíteni kell.

Az EU-n kívüli vállalkozók, akik egy árut forgalomba hoznak egy közösségi értékesítés céljából, pl. Törökországból, meg kell felelniük annak érdekében, hogy megfeleljenek a minőségre vonatkozó uniós szabványoknak és szabványoknak. Ennek a ténynek a megerősítése rajtuk van.

Harmonizált szabványokat hoztak létre, amelyeknek köszönhetően a vállalkozók tudják, milyen alapvető követelményeket kell teljesíteni. Nem ez az igazságok használata. A vállalkozó, aki az eredeti formában bizonyítja, hogy terméke alkalmas a közösségi piacon való forgalomra.

Ce tanúsítvány - gyártó nyilatkozata

A CE-jelölés nem más, mint a gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az irányelvekre vonatkozó bizonyos követelményeknek.A gyártó nyilatkozatának vagy a meghatalmazott képviselőjének jelképe van. Megerősíti, hogy a termék megfelel a termékre vonatkozó tanácsadásban foglalt alapvető követelményeknek. Tehát valószínűleg egyedül vagy kevés különböző irányelvben kell élnie.

A közösségi jog előírja a CE-jelöléssel ellátott termékre vonatkozó megfelelőség vélelmét és minimális biztonsági követelményeinek teljesítését.

A CE tanúsítványt a gyártó vagy a meghatalmazott képviselő természetes felelősségére szállítja az árukra. A termék bizonyítja, hogy a termék megfelel az irányelv alapvető követelményeinek. Ennek megállapításához a megfelelőségértékelési eljárást végzik, és a pozitív ellenőrzés után megfelelőségi nyilatkozatot adnak ki. A megfelelőségértékelési eljárások eltérhetnek az adott áru használatával kapcsolatos kockázatoktól. Minél komolyabb az ingatlanveszély az árucikktől és a messziről, a gyártó vagy a meghatalmazott képviselője semmilyen eljárást nem érhet el. Bizonyos esetekben célszerű még egy tucat közösségi szabvány követelményeinek teljesítése.