Gepek elektromos vedelme

Minden vállalat elkötelezett a vendégeink gondozásában. Ez különösen olyan projektekre vonatkozik, amelyek a közvetlen munka során rossz anyagokat használnak. Az ilyen körülmények között játszó emberek egészségét és idõtartamát rendkívül védeni kell a munkáltatónak.

"A gazdasági miniszter 2010. július 8-i rendelete valójában a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó minimumkövetelmények, a robbanásveszélyes légkörben végzett munkára vonatkozó javaslattal kapcsolatban" elvárja, hogy a munkáltató robbanásvédelmi dokumentumot dolgozzon ki. Ezt valószínûleg csak azok a vállalatok mondják, amelyekben robbanásveszélyes légkörrel rendelkezõ gyúlékony anyagokat veszünk. Az ilyen anyagok tartalmazhatnak folyadékokat, gázokat, valamint finom eloszlású szilárd anyagokat, azaz porokat.

Ha veszélyes, gyúlékony anyagokat használ, amelyeket a munkavállalók érintkeznek, a potenciálisan robbanásveszélyes helyeket elõre kell azonosítani. Ha már jelezték, kérjük, olvassa el a minisztérium által a kapcsolattartásban említett szabályozást.

Arról van szó, hogy milyen dokumentumokat kell készíteni a munkáltatótól. A rendelet 4.4. Pontja szerint magas kockázatértékelést végez, amely a robbanásveszélyes légkör hazai megjelenítésére vonatkozó javaslathoz kapcsolódik. Az utolsó úgynevezett „kockázatértékelés”, amely többek között a fennmaradó elemeket tartalmazza: \ t

a a robbanásveszélyes légkör valószínûsége, \ tb a robbanásveszélyes légkör elõfordulásának lehetséges idõpontja, \ tc az élet valószínûsége és a gyújtóforrások aktiválása, mint például az elektrosztatikus kisülés;d a munkáltató által használt létesítmények, anyagok és keverékek, \ ta közöttük lévõ hullámformák kölcsönös kölcsönhatásai is vannak,e a lehetséges robbanás hatásának várható mérete.

Fontos figyelembe venni a szomszédos helyiségeket, amelyek bármilyen módon csatlakoztathatók a robbanásveszélyes területek nyílásaihoz, például szellõztetéssel. A fenyegetés formájában nem lesznek biztonságosak.

A teljes kockázatértékelés elvégzése után a munkáltató köteles a rendelet 7.1. Szabályával együtt elkészíteni egy robbanásvédelmi dokumentumot.

A robbanásvédelmi dokumentumnak több fontos részbõl kell állnia, tartalmaznia kell a munkáltatónak a személy szavaival kapcsolatos dolgokat és kijelentéseit. A dokumentum fõ elemei a következõk: a potenciálisan robbanásveszélyes légkörök és gyújtóforrások listája, a robbanások megelõzésére használt intézkedések leírása, a dokumentumok frissítésének idõpontjáról szóló információk, az éghetõ anyagok leírása, robbanásveszélyes felmérés, lehetséges robbanási forgatókönyvek és további igazoló dokumentumok. A robbanásvédelmi dokumentumnak grafikai és létesítményrendszereket is tartalmaznia kell.

A helyesen említett dokumentáció elkészítésekor érdemes szakemberek segítségét igénybe venni. A típusok létezése és egészsége a legfontosabb, és érdemes garantálni, hogy jól teljesítették a kockázatértékeléseket.