Przemys owka

Az ipar olyan iparág, amely különösen nehéz a természeti környezet és a közvetlen környezet számára. Számos ipari folyamat a nagy mennyiségû por megteremtésére összpontosít, ami igen kedvezõtlen hatást gyakorolhat a levegõ helyzetére is, mint például az emberi egészséget veszélyeztetõ veszély, amely a nagy gyárak körül kényszerül.

A por kibocsátása olyan mechanizmus, amely elválaszthatatlanul kapcsolódik a füstök kibocsátásához és kibocsátásához. Az ipari gyárak sok kipufogógázot és porot szabadítanak fel. Ezért olyan fontos, hogy minden ipari boltnak gondoskodnia kell a készülékrõl egy teljesen megbízható és hatékony védelmi módszerrel, amelyet az ipari szennyezõdésmentesítéssel gyakorolnak. A porelszívás a szennyezõdésmentesítés, ami azt jelenti, hogy megakadályozza a különbözõ típusú finom részecskék bejutását a levegõbe, amit lélegezünk. A szennyezésmentesítés lényege olyan technikán alapul, amelynek fontossága a gyártási folyamatok során kinyert folyadékokból és gázokból származó porszemcsék és kipufogógázok elkülönítése. Az ipari porelszívást biztosító megfelelõ rendszer jelentõsen megtisztítja a kedvezõtlen könnyek füstjét, miközben abban a pillanatban megakadályozza, hogy belépjenek a levegõbe. A leggyakoribb formája a szén-dioxid-molekulák elõállításának. Ez általában kriogén módszerrel történik, amely az alkatrészek számában tömörítés, majd a kívánt hõmérsékletre történõ hûtés, ami csak a nemkívánatos elem elválasztását teszi lehetõvé a folyékony anyag anyagában. Az ipari pormentesítés az egyik fontos rendszer, amely biztosítja a gyárak és a gyárak környezetét a káros anyagok, mérgezõ porok, füstök és gázok szennyezõdése ellen. Az ipari elszívó rendszerek megfelelõ mûködésének köszönhetõen az üzem mentes a veszélyes szén-dioxidtól vagy más poroktól, amelyek a légkörbe belépve nemkívánatos és rossz termékeket eredményezhetnek a jó egészség érdekében.